Xu hướng

Xu hướng

Bạn sẽ tìm thấy tất cả những báo cáo chuyên đề mới nhất, cũng như các thông tin khác
về sự kiện, hội thảo và những bài viết cập nhật xu hướng trong lĩnh vực nhân sự tại đây.

Báo cáo thị trường

Áp Dụng Công Nghệ Quản Trị Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp

Navigos đã thực hiện khảo sát với hơn 400 công ty tại Việt Nam vào tháng 6/2021 về việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nhân sự. Từ đó, đưa ra những giải pháp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng trong thời đại 4.0.

Hội thảo

Lời khuyên

 
backtotop