Danh sách việc làm

(140 việc làm phù hợp)

[Hai Phong] Property Manager

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 1.400 USD Đến 1.500 USD

[Urgent] System Air Conditioner Project Sales Leader

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.700 USD Đến 2.100 USD

[Urgent] System Air Conditioner Channel Sales Leader

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.700 USD Đến 2.100 USD

PTGĐ phụ trách back office

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 6.000 USD Đến 8.000 USD

[Real estate management company] Operations Manager

Thông báo: Bạn còn 91 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

PTGĐ kỹ thuật

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 6.000 USD Đến 8.000 USD

Biên phiên dịch Tiếng Hàn

Thông báo: Bạn còn 61 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Sales Manager (Industrial & Building Automation)

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 4.000 USD

Talent Acquisition Specialist

Thông báo: Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Finance Specialist

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Bac Ninh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

HR Specialist

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Bac Ninh
 • Từ 800 USD Đến 1.200 USD

Sales Manager (Japanese native)

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 3.500 USD Đến 5.000 USD
backtotop