Danh sách việc làm

(191 việc làm phù hợp)

Maintenance Assistant Manager/Maintenance engineer

Thông báo: Bạn còn 35 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.400 USD

Special Event Supervisor

Thông báo: Bạn còn 29 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.300 USD Đến 1.500 USD

Head of Facility Management Head of Facility Management

Thông báo: Bạn còn 46 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 3.000 USD Đến 5.000 USD

HRBP officer - IT Center HRBP - IT Center

Thông báo: Bạn còn 362 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

Trưởng phòng Nhân sự

Thông báo: Bạn còn 65 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 800 USD Đến 1.500 USD

ASM - OTC (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ninh Binh
 • Từ 20.000.000 USD Đến 30.000.000 USD

AUTOMATION MANAGER

Thông báo: Bạn còn 28 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thai Binh
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

QA Supervisor (report to Japanese Manager)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hung Yen
 • Từ 900 USD Đến 1.100 USD

Production Manager (Garment)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD

Technical & Quality Director (Urgent)

Thông báo: Bạn còn 35 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Nam Dinh
 • Từ 2.000 USD Đến 4.000 USD

[Gấp] Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở công ty thương mại)

Thông báo: Bạn còn 57 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.300 USD
backtotop