Danh sách việc làm

(153 việc làm phù hợp)

Recruitment Team Leader recruitment

Thông báo: Bạn còn 28 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 600 USD Đến 1.500 USD

Internal Auditor Internal Auditor

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Duong
 • Từ 600 USD Đến 1.400 USD

Engineering Sales Engineer

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Trưởng Phòng Nhân Sự Trưởng Phòng Nhân Sự

Thông báo: Bạn còn 28 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 25.000.000 USD Đến 30.000.000 USD

Sales Manager - Lab equipment and chemica Sales Manager

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

District 1 - Senior ReactJS Frontend Engineer - Up to 3000

Thông báo: Bạn còn 26 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.000 USD Đến 3.000 USD

Javascript Project Leader

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.500 USD

AI Team Leader

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.300 USD Đến 2.500 USD

Cloud Engineer

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 700 USD Đến 1.500 USD

Embedded Software Engineer

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 800 USD Đến 2.500 USD

Finance Manager (new set up)

Thông báo: Bạn còn 29 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Phu Tho
 • Từ 2.000 USD Đến 4.000 USD

HR Manager (Chinese) HR manager

Thông báo: Bạn còn 29 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Phu Tho
 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD
backtotop