Danh sách việc làm

(360 việc làm phù hợp)

Cash Manager (Japanese Top International Bank)

Thông báo: Bạn còn 26 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 3.000 USD Đến 5.000 USD

Transaction Banking Senior Sales Manager (Japanese Top International bank)

Thông báo: Bạn còn 26 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 4.000 USD Đến 7.000 USD

Marketing Assistant

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Korean Key Account Manager

Thông báo: Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 1.500 USD Đến 3.000 USD

Sales Manager - Forwarding

Thông báo: Bạn còn 362 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 3.000 USD

Overseas Business Development - Forwarding

Thông báo: Bạn còn 362 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD

Trưởng Phòng Sản Xuất

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Nam
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

Trưởng Phòng Mua Hàng có tiếng Trung

Thông báo: Bạn còn 96 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

Nhân viên kế hoạch vật liệu (MM)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 500 USD Đến 800 USD

Trưởng nhóm Sales (Phòng Sales & Quản lý dự án)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 700 USD Đến 1.000 USD

Chuyên viên quản lý dự án (tại Hải Phòng)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 600 USD Đến 900 USD

Chuyên viên quản lý dự án (tại Hải Phòng)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 500 USD Đến 600 USD
backtotop