Danh sách việc làm

(146 việc làm phù hợp)

B2B Sales Manager

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 2.000 USD Đến 3.500 USD

TP Kế toán Quản trị

Thông báo: Bạn còn 24 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 1.500 USD Đến 3.000 USD

(Hanoi) Kế toán trưởng công ty chứng khoán

Thông báo: Bạn còn 54 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

Phó ban Quản lý Dự án (Cấp thoát nước)

Thông báo: Bạn còn 61 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thoả thuận

Finance Manager

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Senior Student Recruitment Representative

Thông báo: Bạn còn 20 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Manufacturing Manager/Electronics/Bac Giang

Thông báo: Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thoả thuận

Trưởng phòng Marketing

Thông báo: Bạn còn 20 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thoả thuận

(Hanoi) Pre-sales Consultant - IT Solution

Thông báo: Bạn còn 43 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD

Sales Lead - technology solution

Thông báo: Bạn còn 43 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 5.000 USD Đến 7.000 USD

Innovation Chef/ Head Chef - Asia and Western Cuisine - English command

Thông báo: Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Thoả thuận

Head of sales & services

Thông báo: Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 4.000 USD Đến 5.000 USD
backtotop