Danh sách việc làm

(185 việc làm phù hợp)

Chuyên viên Giải pháp nền tảng

Thông báo: Bạn còn 383 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Chủ quản tuyển dụng (Tiếng Trung)

Thông báo: Bạn còn 28 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Duong
 • Từ 1.800 USD Đến 2.200 USD

SENIOR DATA ENGINEER

Thông báo: Bạn còn 37 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.800 USD Đến 4.000 USD

Product Development Director (Garment only)

Thông báo: Bạn còn 28 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 3.000 USD Đến 4.000 USD

Senior Python Engineer

Thông báo: Bạn còn 79 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.700 USD Đến 3.900 USD

Technical Lead Java

Thông báo: Bạn còn 49 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Senior .NET Developer

Thông báo: Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

CSR Manager (Dong Nai)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Dong Nai
 • Thoả thuận

IE Supervisor (Dong Nai)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Dong Nai
 • Thoả thuận

Purchasing (Chinese, Dong Nai)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Dong Nai
 • Thoả thuận

Trade Marketing Manager

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD

Korean Sales Manager (FDI company)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận
backtotop