Job List

(219 jobs matched)

Automotive Engineering Manager

Notify: Expires in 60 day(s)

 • Ha Noi
 • Negotiable

QA Manager (new setup in haiphong)

Notify: Expires in 29 day(s)

 • Hai Phong
 • Negotiable

Production Manager (new setup in Haiphong)

Notify: Expires in 28 day(s)

 • Hai Phong
 • Negotiable

[Gấp] Giám Đốc Bán Lẻ [Ngành gia dụng, điện tử tiêu dùng...]

Notify: Expires in 29 day(s)

 • Ha Noi
 • From 3,500 USD To 4,000 USD

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chăn Nuôi

Notify: Expires in 75 day(s)

 • Ha Nam
 • From 1,500 USD To 2,500 USD

Quản Lý Đào Tạo Kỹ Thuật Chăn Nuôi

Notify: Expires in 47 day(s)

 • Ha Nam
 • From 1,000 USD To 1,500 USD

Sales Manager

Notify: Expires in 38 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,400 USD To 1,800 USD

Trưởng phòng Hạ tầng (SRE Manager)

Notify: Expires in 38 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,600 USD To 2,400 USD

Cloud Consultant (Presales)

Notify: Expires in 37 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,200 USD To 2,000 USD

[Hà Nam] - Trưởng phòng quản lý chăn nuôi heo

Notify: Expires in 28 day(s)

 • Ha Nam
 • From 2,000 USD To 3,000 USD

HRBP Manager_English communication

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • Negotiable

Marketing Manager_Food & Beverage

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • Negotiable
backtotop