Giám đốc Bán hàng Online (TPCN, dược phẩm)

Notify: Expires in 29 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,200 USD To 2,000 USD

Senior Project Manager

Notify: Expires in 44 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 4,500 USD To 5,000 USD

Import Manager - Third Party Logistics

Notify: Expires in 28 day(s)

 • Ha Noi
 • From 20,000,000 USD To 35,000,000 USD

Legal Senior Officer in Bank - Legal Department

Notify: Expires in 13 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,500 USD To 1,700 USD

Finance Manager

Notify: Expires in 28 day(s)

 • Dong Nai
 • From 2,500 USD To 3,000 USD

Customs Manager

Notify: Expires in 19 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,500 USD To 2,000 USD

GiAM DOC DAO TAO

 • Ha Noi
 • From 2,000 USD To 3,000 USD

Trưởng nhóm Kinh doanh (phụ trách website)

Notify: Expires in 22 day(s)

 • Ha Noi
 • From 900 USD To 1,200 USD

Branch Manager (Da Nang) - Denmark company

Notify: Expires in 28 day(s)

 • Da Nang
 • From 3,000 USD To 4,000 USD

Chief Accountant

Notify: Expires in 27 day(s)

 • From 1,000 USD To 2,000 USD

Phó phòng Marketing phụ trách Branding

Notify: Expires in 18 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,200 USD To 1,500 USD

Giám đốc Tài chính - Mảng khách sạn

Notify: Expires in 18 day(s)

 • Ha Noi
 • From 2,000 USD To 2,500 USD
backtotop