Job List

(219 jobs matched)

Chuyên gia Linux/VMWare

Notify: Expires in 1 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,000 USD To 1,600 USD

EPE Warehouse officer

Notify: Expires in 7 day(s)

 • Quang Ninh
 • Negotiable

(Hà Nội) Giám đốc Phân tích chiến lược FI

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,800 USD To 2,500 USD

Operation Manager

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Bac Ninh
 • From 2,500 USD To 3,000 USD

Chuyên viên kinh doanh - Sản phẩm B2B Viễn thông

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Ha Noi
 • From 500 USD To 1,178 USD

Project Sales Lead (Building Materials)

Notify: Expires in 47 day(s)

 • Ha Noi
 • Negotiable

Senior Costing Manager - Footwear

Notify: Expires in 7 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • Negotiable

Hot Job! Trưởng bộ phận ISO (tiếng Trung)

Notify: Expires in 47 day(s)

 • Bac Ninh
 • Negotiable

Store Manager – Luxury Retail

Notify: Expires in 47 day(s)

 • Ha Noi
 • From 2,000 USD To 3,000 USD

[Kiên Giang] Trưởng phòng Nhân sự - HR Manager

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Kien Giang
 • Negotiable

Manufacturing Manager (new setup in Quang Ninh)

Notify: Expires in 16 day(s)

 • Quang Ninh
 • From 2,000 USD To 4,000 USD

Procurement Manager - Trưởng phòng Mua hàng (tiếng Trung)

Notify: Expires in 47 day(s)

 • Bac Ninh
 • Negotiable
backtotop