Job List

(164 jobs matched)

Trưởng phòng kinh doanh sơ sợi - Hà Nam Sales Manager

Notify: Expires in 6 day(s)

 • Ha Nam
 • From 1,200 USD To 1,400 USD

QA manager (Chinese Expart/Chinese fluent) QA Manager

Notify: Expires in 6 day(s)

 • Hai Duong
 • From 1,500 USD To 2,000 USD

Tax Assistant Manager (Hanoi)

Notify: Expires in 26 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,000 USD To 1,400 USD

Tax Manager (Hanoi)

Notify: Expires in 26 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,400 USD To 2,000 USD

03 Quality Inspectors - Mechanical Industry 03 Quality Inspectors - Mechanical Industry

Notify: Expires in 26 day(s)

 • Bac Ninh
 • From 800 USD To 1,200 USD

Interior Advisor | Hanoi Interior Design

Notify: Expires in 26 day(s)

 • Ha Noi
 • From 700 USD To 850 USD

CNC Machinist (Nhân viên vận hành máy CNC) CNC Machinist

Notify: Expires in 36 day(s)

 • Bac Ninh
 • From 1,000 USD To 1,500 USD

Key Account Manager (Korea Desk) Leasing Executive (Korea Desk)

Notify: Expires in 36 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,500 USD To 2,500 USD

Key Account Manager (Japan Desk) Leasing Executive - Japan Desk

Notify: Expires in 36 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,500 USD To 2,000 USD

Trưởng phòng Chất lượng (Băng Dính)

Notify: Expires in 56 day(s)

 • Bac Giang
 • From 900 USD To 1,200 USD

Phó Phòng Nhiên liệu và Phát triển Dự án Năng lượng

Notify: Expires in 26 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,000 USD To 2,000 USD

Quality Manager - Mechanical Industry

Notify: Expires in 25 day(s)

 • Bac Ninh
 • From 2,000 USD To 3,500 USD
backtotop