Job List

(275 jobs matched)

[Gấp] Phụ trách cung ứng ( Chăn ga gối đệm)

Notify: Expires in 29 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,000 USD To 2,000 USD

Giám Đốc Dự Án Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Notify: Expires in 23 day(s)

 • Ha Noi
 • Negotiable

Dyeing Production Manager

Notify: Expires in 22 day(s)

 • Binh Dinh
 • Negotiable

Phiên dịch tiếng Hàn nhà máy

Notify: Expires in 90 day(s)

 • Bac Ninh
 • From 700 USD To 1,000 USD

[Hà Nội] Data Operation Director - Banking

Notify: Expires in 83 day(s)

 • Ha Noi
 • Up to 15,000 USD

Area Procurement Manager - MNCs

Notify: Expires in 29 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 7,000 USD To 9,000 USD

Cash Manager (Japanese Top International Bank)

Notify: Expires in 19 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 3,000 USD To 5,000 USD

Transaction Banking Senior Sales Manager (Japanese Top International bank)

Notify: Expires in 19 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 4,000 USD To 7,000 USD

Marketing Assistant

Notify: Expires in 20 day(s)

 • From 1,000 USD To 1,200 USD

Korean Key Account Manager

Notify: Expires in 18 day(s)

 • Hai Phong
 • From 1,500 USD To 3,000 USD

Sales Manager - Forwarding

Notify: Expires in 355 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,500 USD To 3,000 USD

Overseas Business Development - Forwarding

Notify: Expires in 355 day(s)

 • Ha Noi
 • From 2,000 USD To 3,000 USD
backtotop