Job List

(360 jobs matched)

Trợ Lý Ban Giám Đốc (BOD Assistant)

Notify: Expires in 18 day(s)

 • Ha Noi
 • From 650 USD To 1,100 USD

Chief Accountant - Trading company

Notify: Expires in 36 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 1,200 USD To 1,600 USD

Kỹ Sư Thiết Kế (Mảng Kết Cấu)

Notify: Expires in 36 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,100 USD To 2,000 USD

IPQC Leader

Notify: Expires in 17 day(s)

 • Hai Phong
 • From 600 USD To 800 USD

Nhân viên chất lương - PQE

Notify: Expires in 17 day(s)

 • Hai Phong
 • From 600 USD To 800 USD

Nhân viên Quản lý hệ thống chất lượng (QMS) (tiếng trung tốt)

Notify: Expires in 17 day(s)

 • Hai Phong
 • From 700 USD To 1,000 USD

Supplier Quality Management

Notify: Expires in 17 day(s)

 • Hai Phong
 • From 700 USD To 1,000 USD

Nhân viên chất lượng đối ứng khách hàng - CQS (tiếng trung tốt)

Notify: Expires in 17 day(s)

 • Hai Phong
 • From 800 USD To 1,000 USD

General Manager

Notify: Expires in 5 day(s)

 • Ha Noi
 • From 3,000 USD To 5,000 USD

Chief Accountant

Notify: Expires in 5 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,000 USD To 2,000 USD

Finance Officer

Notify: Expires in 36 day(s)

 • Ha Noi
 • From 800 USD To 1,200 USD

Support team (Korean Speaking)

Notify: Expires in 15 day(s)

 • Ha Noi
 • From 700 USD To 1,000 USD
backtotop