Phó phòng Marketing phụ trách Branding

Notify: Expires in 15 day(s)

 • Ha Noi
 • From 1,200 USD To 1,500 USD

Giám đốc Tài chính - Mảng khách sạn

Notify: Expires in 15 day(s)

 • Ha Noi
 • From 2,000 USD To 2,500 USD

Giám đốc Tài chính - CFO - Tập đoàn Đa ngành

Notify: Expires in 15 day(s)

 • Ha Noi
 • From 2,500 USD To 5,000 USD

[Hanoi] Inbound travel agent - Contracting Manager (Indochina)

Notify: Expires in 15 day(s)

 • Ha Noi
 • From 2,000 USD To 3,000 USD

Phó Phòng Kế Toán (phụ trách thuể) - lương upto 3000 USD

Notify: Expires in 25 day(s)

 • From 1,000 USD To 3,000 USD

Chairman Secretary (upto 1500 USD)

Notify: Expires in 25 day(s)

 • Ha Noi
 • From 500 USD To 1,500 USD

Account Management Head (Vietnamese only)

Notify: Expires in 17 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 4,000 USD To 5,000 USD

Production Planning Manager Production Planning Manager

 • Bac Ninh
 • From 1,000 USD To 2,500 USD

Technical Sales Manager - EMS Technical Sales Manager

Notify: Expires in 42 day(s)

 • Bac Ninh
 • From 2,000 USD To 5,000 USD

Data Engineer - District 1

Notify: Expires in 12 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • Negotiable

Manager of regional sorting centers

Notify: Expires in 12 day(s)

 • Da Nang
 • From 2,000 USD To 3,000 USD

Sales Manager (Experienced with Freight & Trucking)

Notify: Expires in 12 day(s)

 • Ho Chi Minh
 • From 2,000 USD To 2,500 USD
backtotop