Danh sách việc làm

(12 việc làm phù hợp)

HRGA staff - Japanese manufacturing company

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hung Yen
 • Từ 500 USD Đến 700 USD

Giám đốc Nhân sự

Thông báo: Bạn còn 78 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD

HR senior executive (Total rewards)

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 800 USD Đến 1.200 USD

Trưởng phòng Nhân sự

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.200 USD

General Affair (Manufacturing Facility)

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 500 USD Đến 1.200 USD

HR Director (IT Global Company)

Thông báo: Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 3.000 USD Đến 5.000 USD

HR Supervisor

Thông báo: Bạn còn 122 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.300 USD

HR Manager

Thông báo: Bạn còn 123 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

HR Officer (Performance Management)

Thông báo: Bạn còn 245 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thanh Hoa
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

[Up to $1500 - Thanh Hóa] HR Officer

Thông báo: Bạn còn 147 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thanh Hoa
 • Từ 700 USD Đến 1.500 USD

HRBP officer - IT Center HRBP - IT Center

Thông báo: Bạn còn 116 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

HR & Admin Manager HR & Admin Manager

Thông báo: Bạn còn 108 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Nam
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD
backtotop