Danh sách việc làm

(10 việc làm phù hợp)

PTGĐ phụ trách back office

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 6.000 USD Đến 8.000 USD

Talent Acquisition Specialist

Thông báo: Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Finance Specialist

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Bac Ninh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

HR Specialist

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Bac Ninh
 • Từ 800 USD Đến 1.200 USD

HR Manager (Chinese speaking)

Thông báo: Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Nghe An
 • Từ 1.500 USD Đến 3.000 USD

HR Officer (Performance Management)

Thông báo: Bạn còn 366 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thanh Hoa
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

[Up to $1500 - Thanh Hóa] HR Officer

Thông báo: Bạn còn 268 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thanh Hoa
 • Từ 700 USD Đến 1.500 USD

HRBP officer - IT Center HRBP - IT Center

Thông báo: Bạn còn 237 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

HR & Admin Manager HR & Admin Manager

Thông báo: Bạn còn 229 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Nam
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

HR & Admin Manager

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Thoả thuận
backtotop