Senior BD executive (Chinese Speaking)

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.500 USD

[Up to $2200] QA Manager

 • Bac Ninh
 • Từ 1.200 USD Đến 2.200 USD

[Up to $2200] Technical Manager

 • Bac Ninh
 • Từ 1.200 USD Đến 2.200 USD

[Up to $2200] Production Manager

 • Bac Ninh
 • Từ 1.200 USD Đến 2.200 USD

[Up to $2200] Production Manager

 • Bac Ninh
 • Từ 1.200 USD Đến 2.200 USD

[Up to $2000] HRGA Manager

 • Bac Ninh
 • Từ 1.200 USD Đến 2.200 USD

International/ ExportSales Manager (Consumer Goods)

Thông báo: Bạn còn 13 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

Chief Accountant (US GAAP & Good English communication)

Thông báo: Bạn còn 13 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

Android Dev

Thông báo: Bạn còn 29 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

[Pharmaceutical] - Business Development Director (Franchise channel)

Thông báo: Bạn còn 29 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 4.000 USD Đến 5.000 USD

[New Company] Senior Software Developer (Japanese N2) - Up to 4000$

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.000 USD Đến 4.000 USD

LINHTH - Sales Manager - CCL Manager

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.800 USD
backtotop