Tuyển dụng việc làm ngành Phần mềm CNTT mới nhất | Navigos Search

(16 việc làm phù hợp)

Product Owner

Thông báo: Bạn còn 0 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

Automation Tester

Thông báo: Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Technical Project Manager (French Speaking)

Thông báo: Bạn còn 24 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Giám đốc tuyển dụng

Thông báo: Bạn còn 0 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

Senior Physical Design Engineer for VLSI projects

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

DFT Engineer for VLSI projects

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

Analog Layout Engineer for VLSI projects

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

Analog Design Engineer for VLSI projects

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

Design Verification Engineer for VLSI projects

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

VFX ARTIST

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 500 USD Đến 1.000 USD

3D Artist

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 500 USD Đến 1.000 USD

AI Lead

Thông báo: Bạn còn 0 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.800 USD
backtotop