Danh sách việc làm

(33 việc làm phù hợp)

HN/ HCM - Spices - Senior Sales Manager

Thông báo: Bạn còn 69 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

Senior Sales Executive (B2B) - Nam Dinh

Thông báo: Bạn còn 37 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Nam Dinh
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

B2B Sales Leader

Thông báo: Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

Key Account Manager

Thông báo: Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

Nhân viên Sales

Thông báo: Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 400 USD Đến 600 USD

Trưởng phòng Kinh doanh

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.000 USD

Sales Activation Executive

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.700 USD

Leasing Manager/Executive - Industrial Real Estate

Thông báo: Bạn còn 37 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

Field sales

Thông báo: Bạn còn 11 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 800 USD Đến 1.500 USD

Sales Manager (Logistic Japanese company)

Thông báo: Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

Sales Manager (FDI company)

Thông báo: Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.700 USD Đến 2.000 USD

Assistant Sales Manager (MT channel Japanese company)

Thông báo: Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 1.900 USD
backtotop