Tạo nguồn và tìm kiếm ứng viên

Tạo nguồn và tìm kiếm ứng viên

Sau khi trao đổi với khách hàng về mô tả công việc, phạm vi công việc và các yêu cầu khác, chuyên viên tư vấn Navigos Search sẽ bắt đầu giai đoạn tìm kiếm ứng viên bao gồm lập danh sách ứng viên trên thị trường và sàng lọc hồ sơ. Việc tư vấn thêm cho khách hàng sẽ được tiến hành, nếu cần thiết, để mở rộng nguồn ứng viên và nâng cao độ phù hợp của ứng viên với yêu cầu tuyển dụng

Phỏng vấn trực tiếp

Phỏng vấn trực tiếp

Chuyên viên tư vấn Navigos Search sẽ gặp trực tiếp các ứng viên tiềm năng, sau đó lập danh sách các ứng viên phù hợp nhất và giới thiệu tới khách hàng
Hỗ trợ quá trình phỏng vấn

Hỗ trợ quá trình phỏng vấn

Chuyên viên tư vấn Navigos Search sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ phận nhân sự/tuyển dụng của khách hàng trong suốt quy trình phỏng vấn và hỗ trợ khi cần thiết

Kiểm tra tham chiếu

Kiểm tra tham chiếu

Navigos Search sẽ tiến hành làm kiểm tra tham chiếu dựa trên yêu cầu của khách hàng và chia sẻ kết quả tham chiếu với khách hàng
Hoàn tất tuyển dụng

Hoàn tất tuyển dụng

Khi ứng viên được lựa chọn, chuyên viên tư vấn Navigos Search sẽ tiếp tục hỗ trợ chặt chẽ ứng viên và khách hàng trong giai đoạn đàm phán để thúc đẩy cơ hội kết nối thành công
Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ

Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ

Sau khi hoàn thành việc tuyển dụng, Navigos Search sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và ứng viên trong và sau quá trình nhận việc, thúc đẩy sự thành công của ứng viên và khách hàng
backtotop