Danh sách việc làm

(19 việc làm phù hợp)

Engineering Sales Engineer

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.200 USD

Quản Lý Nhà Máy kiêm Kinh Doanh - Sales cum Factory Manager - Japanese Company ($2000-$2500)

Thông báo: Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

Technical Sales Manager / Sales Representative

Thông báo: Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 2.500 USD

Head of Marketing and Business Development

Thông báo: Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 4.000 USD Đến 6.000 USD

[Urgent] Marketing Staff | Visible Products Marketing Executive

Thông báo: Bạn còn 18 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 700 USD Đến 1.000 USD

Sale Support (Japanese company) Sale Support (Japanese Company)

Thông báo: Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 500 USD Đến 1.000 USD

[Hanoi] Sales Supervisor -tiếng Nhật N2 ($1200-$1500)

Thông báo: Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

Account Manager(FDI, European company, Cutting tools)

Thông báo: Bạn còn 28 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Phong
 • Lên đến 1.500 USD

Sales Part Leader (Smart Energy)

Thông báo: Bạn còn 18 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

SALES MANAGER (Hanoi) Project Sales Manager (Electrical)

Thông báo: Bạn còn 18 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

Sales Engineer( FDI company, Pump)

Thông báo: Bạn còn 24 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

GĐ Kinh doanh và Quan ly tai san Director of Sales and Asset Management

Thông báo: Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.800 USD Đến 3.000 USD
backtotop