Tuyển dụng việc làm ngành Phần mềm CNTT mới nhất | Navigos Search

(12 việc làm phù hợp)

Senior Software Engineer (Japanese N2)

Thông báo: Bạn còn 58 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Unity Developer (Mid-core project)

Thông báo: Bạn còn 47 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 500 USD Đến 826 USD

DevSecOps Director

Thông báo: Bạn còn 47 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 12.000 USD Đến 15.000 USD

Software Engineer (Camera software)

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 2.400 USD

Chuyên viên kinh doanh - Sản phẩm B2B Viễn thông

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 500 USD Đến 1.178 USD

Warranty and Service Data Analyst

Thông báo: Bạn còn 47 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Hai Duong
 • Thoả thuận

Head of IT Software Implementation & After-sales Service

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

IT (Coding) Training Specialist

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Consultant

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

.NET Solution Architect - remote working

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 4.000 USD

Senior Cloud Engineer (Hybrid onsite work in Japan)

Thông báo: Bạn còn 47 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 4.000 USD

[Urgent - Up to $1500] Software Test Engineer

Thông báo: Bạn còn 168 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 850 USD Đến 1.500 USD
backtotop