Danh sách việc làm

(27 việc làm phù hợp)

Sales Manager (Industrial & Building Automation)

Thông báo: Bạn còn 48 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 4.000 USD

Account Manager - SI Company

Thông báo: Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 700 USD Đến 1.500 USD

Senior AI Engineer

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.200 USD Đến 2.200 USD

Bridge Software Engineer

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.500 USD Đến 3.000 USD

Project Manager (Japanese speaking)

Thông báo: Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.500 USD Đến 2.700 USD

Senior Software Engineer (Front-end)

Thông báo: Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.700 USD

IT Presales Consultant

Thông báo: Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.200 USD Đến 1.900 USD

Market Survey Tools Administrator

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.300 USD

Web Analyst (Google Data Analytics)

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.300 USD

System Engineer (Japanese speak)

Thông báo: Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 900 USD Đến 1.700 USD

[Japan] IT Sales Manager

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 3.000 USD Đến 4.000 USD

[HCM] [$1400 - $2000] Golang Developer

Thông báo: Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.400 USD Đến 2.000 USD
backtotop