Tuyển dụng việc làm ngành Phần mềm CNTT mới nhất | Navigos Search

(13 việc làm phù hợp)

Sales Engineer (Industrial IoT, Embedded IoT)

Thông báo: Bạn còn 44 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

IT BA (MES)

Thông báo: Bạn còn 12 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Thanh Hoa
 • Thoả thuận

Software Dev Manager

Thông báo: Bạn còn 40 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Game Designer

Thông báo: Bạn còn 22 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 800 USD Đến 1.000 USD

Senior Frontend Developer (HCM, product company)

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.000 USD Đến 2.500 USD

ERP FUNCTIONAL CONSULTANT (ODOO)

Thông báo: Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 13.000 USD

[Hà Nội] Data Engineering Director - Banking

Thông báo: Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Lên đến 15.000 USD

[Ha Noi] Senior Product Owner - Data Product - Banking

Thông báo: Bạn còn 13 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 5.000 USD

Project Manager

Thông báo: Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 3.000 USD Đến 6.000 USD

Senior Cloud Engineer (Hybrid onsite work in Japan)

Thông báo: Bạn còn 236 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 4.000 USD

Machine Learning Engineer

Thông báo: Bạn còn 22 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 5.000 USD

Software Engineer/Manager

Thông báo: Bạn còn 22 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 2.200 USD
backtotop