Danh sách việc làm

(11 việc làm phù hợp)

Chief Marketing Officer

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

Marketing Director (Fintech)

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 2.000 USD Đến 3.000 USD

Marketing Director (FMCG, Ecommerce...)

Thông báo: Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 8.000 USD Đến 10.000 USD

Digital Marketing B2B Manager

Thông báo: Bạn còn 62 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 2.500 USD

02 Senior Market Researchers

Thông báo: Bạn còn 59 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 2.000 USD

Portfolio Lead

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 5.000 USD Đến 6.000 USD

Trade Marketing Manager - Food

Thông báo: Bạn còn 31 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.200 USD Đến 2.800 USD

Business Research & Development Staff

Thông báo: Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 700 USD Đến 1.100 USD

Channel & Category Development Manager GT- Food

Thông báo: Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

Trade Marketing Manager GT (FMCG Background)

Thông báo: Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

(Hanoi) Customer Service Chinese Speaking

Thông báo: Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 500 USD Đến 800 USD
backtotop