Danh sách việc làm

(8 việc làm phù hợp)

Biên phiên dịch Tiếng Hàn

Thông báo: Bạn còn 61 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Finance Specialist

Thông báo: Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Bac Ninh
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

Lead Analyst

Thông báo: Bạn còn 61 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Thoả thuận

Research Analyst (Hanoi)

Thông báo: Bạn còn 30 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.000 USD Đến 1.500 USD

Chief Accountant (new set up)

Thông báo: Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Nghe An
 • Từ 1.500 USD Đến 3.000 USD

Head of Finance

Thông báo: Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 2.500 USD Đến 3.000 USD

Sales Performance & Program Manager

Thông báo: Bạn còn 306 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ho Chi Minh
 • Từ 1.200 USD Đến 1.500 USD

Finance & accounting manager - Japanese company

Thông báo: Bạn còn 32 ngày để ứng tuyển vào vị trí này

 • Ha Noi
 • Từ 1.700 USD Đến 2.500 USD
backtotop