Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chăn Nuôi

Job Locations: Ha Nam

From 1,500 USD To 2,500 USD

212 Views - Expires in 46 day(s)

What We Can Offer

Job Description

-Quản lý các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi heo bao gồm: phòng xét nghiệm, dịch tễ, đào tạo trại và chế độ dinh dưỡng thức ăn vật nuôi tại khu vực phụ trách.
- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai mọi hoạt động của phòng xét nghiệm; Quản lý chất lượng xét nghiệm (nội kiểm tra, ngoại kiểm tra…) và các thiết bị, sinh phẩm, hóa chất và vật liệu tiêu hao đảm bảo an toàn sinh học.
- Xây dựng đề cương, lập kế hoạch và quản lý quy trình thực hiện các hoạt động giám sát và xử lý Thú y trong chăn nuôi.
- Lập và triển khai các quy trình tiêm chủng mới, các tiêu chuẩn vệ sinh, phương án ứng phó, biện pháp phòng - chống dịch bệnh… để ngăn chặn các đợt bùng phát trong tương lai.
- Xây dựng các tiêu chuẩn (chỉ số FCR, các yếu tố tác động đến FCR…), chế độ dinh dưỡng vật nuôi và dự báo các xu hướng đồng thời đề xuất các phương án ứng phó phù hợp.
- Đánh giá kết quả phân tích chỉ số FCR, kiểm soát quy trình và tuân thủ về chế độ dinh dưỡng vật nuôi tại các trại trong khu vực phụ trách.
- Xây dựng chương trình và triển khai kế hoạch đào tạo kỹ thuật hàng năm theo nhu cầu của CBCNV nhằm phát triển năng lực đội ngũ.
- Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.
- Báo cáo trực tiếp Ban lãnh đạo.

Job Requirements

- Trình độ: Từ Đại học trở lên các ngành: Chăn nuôi, Thú y.
- Có kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật heo tại các công ty về ngành Chăn nuôi Heo.
- Có kinh nghiệm về dịch tễ, AHTSO.
- Có kỹ năng thuyết trình và đào tạo tốt.
- Từng giữ cương vị lãnh đạo và biết cách quản lý nhân viên.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản.
- Thành thạo tin học văn phòng gồm Excel, Word và PPT.

Job Locations

  • Ha Nam

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
 
backtotop