Trưởng phòng Hạ tầng (SRE Manager)

Job Locations: Ha Noi

From 1,600 USD To 2,400 USD

212 Views - Expires in 9 day(s)

What We Can Offer

  • bảo hiểm pti
  • thưởng kinh doanh
  • ESOP
  • Team Building

Job Description

- Tham gia xây dựng hạ tầng Cloud
- Đảm bảo hạ tầng CNTT hoạt động ổn định, hiệu suất cao. Có thể phát triển trong tương lai với chi phí hợp lý;
- Thiết kế & Triển khai hạ tầng mạng, máy chủ phục vụ hệ thống lớn tại Trung tâm dữ liệu;
- Cùng với phòng ban khác hoạch định chiến lược phục vụ cho việc kinh doanh Cloud
- Xây dựng đội ngũ, tuyển thành viên mới;
- Điều tra và giải quyết các sự cố hệ thống;
- Xây dựng quy trình bảo trì hệ thống;
- Làm việc với bên thứ ba để triển khai và duy trì mạng / máy chủ;
- Đáp ứng và giải quyết sự cố 24/7 khi có yêu cầu;

Job Requirements

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hoặc vận hành hạ tầng máy chủ linux.
- Tối thiểu 1 năm trong việc xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT lớn (ví dụ: 50 máy chủ trở lên)
- Có kinh nghiệm về các giải pháp Software Define Storages (SDS) như Ceph, glusterFS
- Có kinh nghiệm về các giải pháp HA, Load balancer, Proxy,...
- Có khả năng tracing, dò tìm lỗi và xác định nguyên nhân lỗi trong hệ thống
- Có kinh nghiệm về các giải pháp Openstack là 1 lợi thế
- Có khả năng xây dụng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật
- Ưu tiên ứng viên biết lập trình kịch bản, Scripting như Python, Go, Bashcript, Ansible, Terraform
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống giám sát, Central logging dựa trên mã nguồn mở như ELK, Grafana-promethus, TICK stack

Job Locations

  • Ha Noi

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
 
backtotop