Trợ lý Tổng giám đốc

Notify: Expires in 30 day(s)

  • Ha Noi
  • From 1,500 USD To 2,500 USD

Giám đốc Tài chính - Mảng khách sạn

Notify: Expires in 15 day(s)

  • Ha Noi
  • From 2,000 USD To 2,500 USD
backtotop