PTGĐ kỹ thuật

Job Locations: Ha Noi

From 6,000 USD To 8,000 USD

137 Views - Expires in 30 day(s)

What We Can Offer

  • Bonus
  • Healthcare plan
  • Competitive Salary Package

Job Description

- Phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư cho các Dự án của Công ty và các đơn vị trong hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:
Chỉ đạo công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư trình HĐQT để phê duyệt chủ trương về mặt nội bộ.
Chỉ đạo công tác lập phương án thiết kế các loại quy hoạch (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), thiết kế tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (bao gồm cả việc điều chỉnh các phương án, hồ sơ này);
Chỉ đạo công tác lập hồ sơ chấp thuận đầu tư khu đô thị, lập Dự án đầu tư trình HĐQT/ĐHCĐ phê duyệt theo thẩm quyền (bao gồm việc trình duyệt thiết kế và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh các phương án);
Chỉ đạo công tác lập hồ sơ thiết kế cơ sở, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ xin thỏa thuận chuyên ngành, thẩm tra, thẩm định cấp phép xây dựng (bao gồm việc trình duyệt concept quy hoạch, thiết kế và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh các phương án)
Chỉ đạo các công tác chuẩn bị đầu tư khác
- Quản lý, giám sát công tác quản lý thi công xây lắp các Dự án của Công ty và các đơn vị trong hệ thống với vai trò đại diện Chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:
Chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp
Chỉ đạo công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công, nhà cung cấp vật tư, thiết bị để phục vụ cho các dự án do Công ty làm chủ đầu tư;
Chỉ đạo công tác lập tiến độ, biện pháp thi công, dự toán gói thầu, triển khai thi công các dự án;
Chỉ đạo tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao các hạng mục công trình, công trình, dự án đưa vào sử dụng;
Chỉ đạo các công tác quản lý thi công xây lắp khác.
- Quản lý công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá, tổng hợp đề xuất ý tưởng đầu tư của các dự án, công tác nghiên cứu và phát triển các loại hình sản phẩm bất động sản xanh bền vững bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:
Chỉ đạo nghiên cứu, phân tích đánh giá, tổng hợp đề xuất ý tưởng đầu tư của các dự án;
Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển các loại hình sản phẩm bất động sản xanh bền vững và hiệu quả;
Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đầu tư nội bộ; Nghiên cứu phát triển các mô hình sản phẩm bất động sản đặc sắc cho thương hiệu VPI;
Kiểm soát chất lượng thiết kế ý tưởng, phát triển và triển khai xây dựng các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình Công ty theo mục tiêu xanh - bền vững và tiêu chuẩn quy chuẩn nội bộ đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo xây dựng quy chế, quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban trực tiếp phụ trách.
- Quản trị và xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ thiết kế, kỹ thuật trong hệ thống.
- Nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của các Ban phụ trách trực tiếp, theo Quy chế phân quyền của Công ty và/hoặc phân công của HĐQT/TGĐ.

Job Requirements

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các tập đoàn Bất động sản. Có kinh nghiệm và am tường lĩnh vực Quản lý thiết kế, Quản lý Thi công xây dựng, Đầu tư Kinh doanh BĐS.
- Nắm và hiểu được thị trường của các công ty trong cùng ngành nghề.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm;
- Trung thực, cẩn trọng, quyết đoán.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch tốt Kỹ năng thuyết phục, tạo ảnh hưởng tốt
- Khả năng nghiên cứu kiến thức, công nghệ mới Có khả năng tổng quát các vấn đề kỹ thuật
- Có nhiều mối quan hệ và nắm thông tin thị trường BĐS tốt Khả năng ngoại giao tốt
- Có Kỹ năng đàm phán, thương thảo, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ, Khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.

Job Locations

  • Ha Noi

Tags

POSTED DATE

18/01/2023

JOB LEVEL

Director and above

JOB CATEGORY

Commercial Real Estate, Commercial Real Estate / Developer, Construction Engineering / Infrastructure

SKILL

Analytical skills, Building relationship, negotiation skills, Planning skill, Communication skills

PREFERRED LANGUAGE

None

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
backtotop