Production Manager

Job Locations: Bac Ninh

From 1,000 USD To 2,000 USD

259 Views - Expires in 26 day(s)

What We Can Offer

Job Description

Kh của Navigos Search là công ty có vốn đầu tư FDi đang cần tuyển 5 quản lý sản xuất sẽ đảm nhận một trong các công đoạn sau:
- Công đoạn In, Công đoạn Mạ đồng, Công đoạn Drill, Công đoạn Quản lý sản xuất PCB

Vị trí này sẽ:
- Quản lý kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả, hiệu suất
- Quản lý nhân lực trong ca làm việc

*Lưu ý: công ty có xe đưa đón từ TP Bắc Ninh đến công ty và không có xe đưa đón từ Hà Nội

Job Requirements

- Ứng viên có kinh nghiệm sản xuất sản phẩm PCB với một trong các công đoạn: CĐ In, CĐ Mạ đồng, CĐ Drill, CĐ Quản lý sản xuất PCB
- Đã có kinh nghiệm quản lý
- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Job Locations

  • Bac Ninh

Tags

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
backtotop