Phụ trách Pháp lý dự án

Job Locations: Ha Noi

From 1,500 USD To 2,500 USD

53 Views - Expires in 23 day(s)

What We Can Offer

  • Awards
  • Bonus
  • Healthcare plan

Job Description

Mục tiêu: Hỗ trợ Giám đốc Ban trong việc quản lý, giải quyết các vấn đề về pháp lý đầu tư dự án BĐS của Tập đoàn
1. Quản lý hồ sơ pháp lý dự án BĐS của Tập đoàn
2. Rà soát các hồ sơ pháp lý hiện trạng, phối hợp với chuyên gia và đối tác để giải quyết các vấn đề
3. Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh, tranh chấp...với bên ngoài
4. Theo dõi tiến độ pháp lý PTDA thường kỳ.
5. Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo quản lý trực tiếp và Lãnh đạo Ban
 

Job Requirements

 YÊU CẦU
- Cử nhân Luật
- Am hiểu Luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư;- Am hiểu trình tự thủ tục đầu tư BĐS
- Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp đầu tư Bất động sản.
Kỹ năng:
- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích tốt;- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
Văn hóa:
- Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của Tập đoàn.- Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;- Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong tập đoàn.

Job Locations

  • Ha Noi

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
backtotop