(Hanoi) Kế toán trưởng công ty chứng khoán

Job Locations:

From 2,000 USD To 2,500 USD

429 Views - Expires in 4 day(s)

What We Can Offer

  • thưởng trung bình 2-3 tháng

Job Description

1. Tổ chức, bộ máy kế toán
- Tổ chức và quản lý bộ máy hoạt động của Khối Kế toán- Tài chính (KTTC) đảm bảo hiệu quả và theo đúng định hướng, văn hóa doanh nghiệp.
- Xây dựng định biên nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc từng giai đoạn.
- Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán tài chính của Công ty.
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kế toán tài chính trong công ty theo đúng qui định pháp luật.

2. Công tác Kế toán
- Chịu trách nhiệm triển khai, điều hành các công việc của Phòng KTTC theo định hướng của Ban Lãnh đạo, đảm bảo tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát việc hạch toán kế toán của nhân viên phòng KTTC.
- Kiểm soát toàn bộ chứng từ thanh toán trước khi kí duyệt.
- Lập các Báo cáo tài chính tháng, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế và các Báo cáo khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, Ban lãnh đạo Công ty.
- Lập BCTC hợp nhất quý/bán niên/năm của công ty mẹ và (các) công ty con.
- Tạm tính số thuế TNDN phải nộp hàng năm; lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN hàng năm.
- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán độc lập, Ủy ban chứng khoán Nhà nước…
- Triển khai, cập nhật phần mềm liên quan đến tài chính kế toán.
- Cập nhật thường xuyên các qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế để hướng dẫn nhân viên kế toán hạch toán đúng qui định.

3. Công tác Tài chính
- Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty trong năm, tổ chức việc thực hiện kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai theo tuần/ tháng/quý/năm.
- Quản lý các hoạt động nguồn vốn của Công ty: huy động vốn, điều phối vốn giữa các công ty thành viên, xây dựng phương án sử dụng vốn tối ưu.
- Kiểm soát và điều phối dòng tiền giữa các công ty thành viên.
- Phối hợp với bộ phận IB xây dựng phương án tăng vốn, chính sách trả cổ tức trình HĐQT phê duyệt.
- Trực tiếp tổ chức thực hiện và giám sát quá trình sử dụng vốn; đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đưa ra những đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn.
- Thực hiện công tác kế toán quản trị, phân tích các chỉ tiêu trên BCTC để tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả quản lý chi phí.

4. Quản lý nhân sự Phòng KTTC
- Quản lý, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới; đánh giá nhân sự thuộc phòng KTTC
- Thực hiện đánh nhân sự phòng KTTC định kì và theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
- hợp với phòng Nhân sự thực hiện tuyển dụng nhân sự Phòng KTTC.

5. Công việc khác
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định và theo chỉ đạo

Job Requirements

Kiến thức - Trình độ chuyên môn:
- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán ĐH học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện ngân hàng, …
- Kinh nghiệm: ≥ 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và có các chứng chỉ chứng khoán.

Tiêu chuẩn cần thiết:
- Nắm vững các qui định về công bố thông tin liên quan đến BCTC của Công ty niêm yết để triển khai lập BCTC và công bố thông tin đúng thời hạn, đúng qui định.
- Hiểu biết các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị rủi ro; các quy định chuyên ngành chứng khoán.
- Phẩm chất cá nhân tốt.

Kỹ năng cần thiết trong công việc:
- Am hiểu, nắm bắt các điều khoản luật nhanh chóng, hiểu biết pháp luật
- Kỹ năng giám sát, kỹ năng quản lý, tổ chức công việc tốt.
- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo tốt.
- Có thể làm việc tốt trong môi trường áp lực cao.

Job Locations

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
 
backtotop