Giám đốc Khối KHCN công ty chứng khoán

Job Locations: Ha Noi

Negotiable

56 Views - Expires in 79 day(s)

What We Can Offer

  • thưởng kinh doanh
  • Thưởng quản lý

Job Description

1. Lập chiến lược, kế hoạch
- Định kỳ xây dựng và đề xuất các chiến lược, chính sách phát triển hệ thống kinh doanh
- Chủ động chỉ đạo nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm phù hợp

2. Công tác quản lý chung
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐQT, Tổng Giám đốc về hoạt động của Khối nhằm đảm bảo công việc của Khối phù hợp với quy định của Pháp luật, tuân thủ quy định nội bộ của EVS.
- Tổ chức, chỉ đạo triển khai hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Khối cũng như các chương trình/dự án trọng tâm trong phạm vi thực hiện của Khối.
- Chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Khối, kể cả với những nội dung đã phân công, ủy quyền cho các các cấp quản lý thuộc bộ máy tổ chức của Khối.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khối và phân công nhiệm vụ cho các cấp quản lý của Khối phù hợp với mục tiêu, thực tế hoạt động từng thời kỳ.

3. Quản lý kinh doanh
- Điều hành chung hoạt động của Khối thông qua các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, hệ thống thông tin báo cáo, quy trình tương ứng và thông qua các cấp quản lý của Khối hoặc trực tiếp chỉ đạo từng nội dung công việc tùy theo thực tế từng thời kỳ.
- Đánh giá và đề xuất phương án kinh doanh, phát triển đội ngũ phù hợp
- Phụ trách công tác đánh giá nhân sự kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, phân bổ ngân sách và kế hoạch kinh doanh của Khối.
- Phê duyệt các chính sách, quyết định phục vụ cho việc kinh doanh và vận hành của Khối.

4. Quản lý CSKH và PTSP
- Chỉ đạo công tác CSKH bảo đảm các yêu cầu của khách hàng được xử lý đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, đóng quy định.
- Chỉ đạo xây dựng các chính sách quản lý và thúc đẩy kinh doanh hiệu quả, công cụ đo lường
- Chỉ đạo nghiên cứu thị trường và đề xuất các sản phẩm, ý tưởng kinh doanh phù hợp

5. Nhiệm vụ khác
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực bản thân và đội nhóm
- Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác

Job Requirements

Trình độ học vấn/chuyên môn
● Trình độ: Đại học trở lên
● Chuyên ngành:Chứng khoán, kinh tế, tài chính, ngân hàng
● Chứng chỉ hành nghề: Môi giới chứng khoán (tối thiểu)"


Kiến thức
● Thị trường chứng khoán
● Thị trường tài chính trong và ngoài nước
● Văn bản pháp luật liên quan"

Kinh nghiệm
● Số năm kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 5 năm
● Số năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương: 1 năm"

Kỹ năng
● Tư duy hệ thống
● Đàm phán"

Job Locations

  • Ha Noi

POSTED DATE

09/07/2024

JOB LEVEL

Director and above

JOB CATEGORY

Securities

SKILL

Tư vấn tài chính, Môi giới chứng khoán, Môi giới, Phát triển sản phẩm, Xây dựng chính sách, Tư vấn đầu tư

PREFERRED LANGUAGE

English, Việt Nam

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
 
backtotop