Biên phiên dịch Tiếng Hàn

Job Locations: Ha Noi

Negotiable

117 Views - Expires in 61 day(s)

What We Can Offer

Job Description

- Đầu mối liên lạc, trao đổi thông tin giữa công ty và đối tác chiến lược nước ngoài, điều phối việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa đối tác chiến lược nước ngoài với công ty.
- Hỗ trợ các Phòng/Bộ phận tại Công ty trong quá trình xúc tiến hợp tác với đối tác chiến lược nước ngoài; hỗ trợ biên/ phiên dịch Hàn-Việt các chương trình làm việc, tài liệu phục vụ công việc giữa Ban Lãnh đạo Công ty và các Phòng/Bộ phận trong quá trình làm việc với các nhân sự phái cử của đối tác chiến lược tham gia quản lý, điều hành, công tác tại công ty.
- Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo sự tham gia và làm việc hiệu quả của các đại diện được đối tác chiến lược nước ngoài cử tham gia quản lý, điều hành, công tác tại công ty.
- Phối hợp tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, chương trình khảo sát nghiên cứu  trong và ngoài nước liên quan đến đối tác chiến lược nước ngoài và công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

Job Requirements

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ đại học trở lên. Có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng làm việc độc lập bằng Tiếng Hàn Quốc. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ về tiếng Hàn (TOPIK cấp 6 hoặc tương đương) hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn, tốt nghiệp đại học/sau đại học tại Hàn Quốc.
- Tin học: Thông thạo tin học văn phòng.
Điều kiện khác: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Job Locations

  • Ha Noi

Tags

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
backtotop